Opdrachtgever:

Levvel
Opleverdatum:

2023
Locatie:

Kornwerderzand/Den Oever/Breezanddijk

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer letterlijk afsluit van de Waddenzee. De Afsluitdijk doet dienst als waterkering en heeft een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

In opdracht van Levvel is Van der Woude Groep sinds 2019 betrokken bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. 

Aan de kant van de Waddenzee werken we mee aan het verhogen van de dijk en wordt met nieuwe bekleding versterkt. Hiervoor gebruikt Levvel gebruikt innovatieve betonnen elementen.

Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden de spuisluizen versterkt en worden er twee stormvloedkeringen gebouwd. 

Machines

Bekijk ons uitgebreide machinepark