Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer letterlijk afsluit van de Waddenzee. De Afsluitdijk doet dienst als waterkering en heeft een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

In opdracht van Levvel is Van der Woude Groep sinds 2019 betrokken bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. 

Aan de kant van de Waddenzee werken we mee aan het verhogen van de dijk en wordt met nieuwe bekleding versterkt. Hiervoor gebruikt Levvel gebruikt innovatieve betonnen elementen.

Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden de spuisluizen versterkt en worden er twee stormvloedkeringen gebouwd. 

Beekherstel de Branden, Gasselte

De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte. Het Achterste diep en het Voorste diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. Wij werken mee aan het herstel van dit deel van de Hunze.

De Branden ondergaat vanaf het voorjaar van 2022 de transformatie van akker- en grasland naar natuurparadijs en waterberging. De klus zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

 

Het gebied wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Met deze inrichting ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. Hierdoor wordt bovendien meegewerkt aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast worden knelpunten voor vissen hersteld. Zo worden stuwen vervangen door vistrappen. Ook wordt er bij dit project gekeken naar mogelijkheden voor recreatie.

Met behulp van een aantal kranen, shovels, een dumper en een bulldozer werken wij mee aan de realisatie van dit mooie project.

 

 

Roggebotsluis N307

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle.

In opdracht van Van den Herik werkt Van der Woude groep met een kraan, shovels en dumpers mee aan dit project.

De huidige weg, met de rotonde bij de Roggebotsluis, maakt eind 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snelverkeer. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheids aanpak voor de IJsseldelta wordt de Roggebotsluis weggehaald, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. Ten slotte wordt er een nieuwe beweegbare brug gebouwd met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiliger situatie voor gebruikers van weg en water. De verwachting is dat het hele project eind 2022 gereed is.