Wezep

Voor de gebr. Van der Lee hebben we een project mogen doen in Wezep. Deze Caterpillar 374F triple met een gieklengte van 22 meter heeft een bassin tot -10 mogen leeg knijpen.

Baggeren van Harinxmakanaal

In opdracht van de Provincie Frysl├ón zijn we met ons ponton de Anjo V en de Caterpillar 374F Multidocker bezig met baggerwerkzaamheden aan het van Harinxmakanaal tussen de steden Harlingen en Franeker.  Deze werkzaamheden zijn nodig om de diepgang van het kanaal te waarborgen.  

 

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer letterlijk afsluit van de Waddenzee. De Afsluitdijk doet dienst als waterkering en heeft een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

In opdracht van Levvel is Van der Woude Groep sinds 2019 betrokken bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. 

Aan de kant van de Waddenzee werken we mee aan het verhogen van de dijk en wordt met nieuwe bekleding versterkt. Hiervoor gebruikt Levvel gebruikt innovatieve betonnen elementen.

Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden de spuisluizen versterkt en worden er twee stormvloedkeringen gebouwd.