Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Woude Groep is actief bezig om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren.

Om inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot is Woude Groep een samenwerking aangegaan met SKAO (stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).  SKAO heeft de CO2 prestatieladder ontwikkeld. Deze CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om energie verbruik en daarmee ook de CO2 uitstoot te reduceren.

Kijk op onze downloadpagina “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” voor aanvullende informatie en CO2-footprints.

 

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder verwijzen we u naar de website van SKAO.