Rotonde Joure

De rotonde bij Joure verdwijnt en maakt plaats voor een geheel nieuw knooppunt. De A6 en de A7 (Lemmer en Heerenveen) worden op elkaar aangesloten en vormen straks de doorgaande weg. Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek, met fly-overs. De entree van Joure wordt aangepast. Het carpoolterrein wordt vernieuwd en uitgebreid, er komt een nieuw busstation en de minirotonde maakt plaats voor een ovatonde. De Geert Knolweg wordt doorgetrokken en gaat straks met een viaduct over de nieuwe snelweg. De weg sluit met een boog aan op het viaduct Haskerveldweg. In deze bocht wordt de aansluiting naar Haskerhorne gemaakt. In de Hollandiastraat komt er een nieuwe tunnel onder de nieuwe A7. Bij het verdiepen van de Langwarder Wielen zijn er baggerschepen die hiervoor een diepe put graven in het meer. Het zand uit deze put wordt door een leiding verpompt naar het knooppunt Joure. Dit zal gebruikt worden als ophoging onder het nieuwe knooppunt Joure. Voor Gebr. Van der Lee hebben wij divers materieel in mogen zetten zoals baggerpontons, dumpers, kranen en een shovel.

Dijkverzwaring Ameland

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Combinatie Herik-Jansma in de jaren 2015 tot en met 2017 de Waddenzeedijk op Ameland versterkt. Over een lengte van 16,5 kilometer is de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Dit omvangrijke project was onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Met het versterken van deze waterkeringen blijft ons land ook de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen.

Onderaan de dijk is aan de zeekant de teenconstructie afgegraven. Vervolgens is hier een doek aangebracht met daarop een laag ruwe breuksteen. Vervolgens is de toplaag van de dijk afgegraven en opgevuld met klei. Daar bovenop is geotextiel met een asfaltlaag aangebracht. De bovenste laag bestaat uit gebroken puin en een kleipakket.

Het project was een logistieke uitdaging. In totaal moest er 800.000 ton aan materiaal aangevoerd worden. Daarbij moest rekening gehouden worden met de beperkte diepgang rondom het Waddeneiland en de afhankelijkheid van het getij. Ook mochten de werkzaamheden geen beperking vormen voor de (plezier)vaart.

Begin 2015 is gestart met voorbereidingen en aanvoer van materiaal door de inzet van twee coasters die vanaf het vasteland met als “thuishaven” Harlingen materiaal aanvoerden richting Ameland. Om de hinder te verdelen is het materiaal aangevoerd via 3 verschillende loslocaties op Ameland. Onder andere aan de westkant van Ameland is hiervoor een loslocatie ingericht.

Als Van der Woude Verhuur B.V. hebben wij vanaf het eerst begin mogen assisteren bij het opbouwen van de overslagvoorziening in de Ballumerbocht. Gedurende het gehele project heeft Van der Woude Verhuur B.V. het lossen van de materialen verzorgt alsmede het in en uit depot halen van de materialen inclusief een deel van het transport naar de verwerkingslocaties. Met meerdere bulldozers hebben wij tenslotte de klei ingeblockt en vervolgens de dijk afgewerkt met teelaarde.

Haven Flevokust

In opdracht van Gebr. Van der Lee heeft VDW Special Projects B.V. reeds in het eerste deel van het jaar 2017 zand aangebracht ten behoeve van de realisatie van een containerterminal aan de IJsselmeerdijk te Lelystad. Met twee bulldozers werkend van 6:00 tot 22:00 uur is er ca. 350.000 m³ ingeschoven.

Vanaf week 34 zijn we gestart met de realisatie van de ontsluiting, hiervoor dient onder andere het dijklichaam verbreedt te worden. Voor deze verbreden wordt 65.000 m³ zand gebruikt wat vrijkomt uit de overhoogte op het terrein van de toekomstige containerterminal. Tevens verzorgen wij het profileren van de zand- en puinbanen.